Бизнесийн сургуулийн магистрын хөтөлбөрт элсэх шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс

2017 оны 9 сарын 04 өдөр

Шифр

Гүйцэтгэлийн оноо

  САНХҮҮ, БАНК, ДААТГАЛ (Мэргэжлийн)

1

1 894 67
2 2 426

64

3

3 928 64
4 4 521

63

5

5 933 62
6 6 445

60

7

7 927 59
8 8 880

56

9

9 916 56
10 10 932

55

11

11 936 55
12 12 429

54

13

13 908 53
14 14 438

52

15

15 432 51
16 16 437

50

17

17 934 50
18 18 948

50

19

19 918 49
20 20 919

48

21

21 922 48
22 22 433

46

23

23 901 44
24 24 910

44

25

25 923 43
26 26 935

43

27

27 439 41
28 28 902

41

29

29 921 41
30 30 915

40

31

31 912 40
32 32 913

38

33

33 930 38
34 34 430

37

35

35 892 36
36 36 898

36

37

37 929 32
38 38 444

31

39

39 440

30

САНХҮҮ, БАНК, ДААТГАЛ (Судалгааны)

40

1 441 56
41 2 425

55

42

3 939 51
43 4 903

49

44

5 946 47
45 6 909

46

46

7 522 45
47 8 897

44

48

9 914 43
49 10 931

36

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ (Мэргэжлийн)

50

1 904 66
51 2 442

65

52

3 945 57
53 4 446

56

54

5 891 53
55 6 937

53

56

7 523 52
57 8 427

49

58

9 926 47
59 10 924

46

60

11 435 45
61 12 887

45

62

13 900 45
63 14 906

42

64

15 943 41
65 16 899

41

66

17 925 41
67 18 879

40

68

19 889 40
69 20 947

40

70

21 885 39
71 22 944

39

72

23 452 38
73 24 881

38

74

25 434 36
75 26 886

34

76

27 893 32
77 28 520

31

78

29 428

30

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ (Судалгааны)

79

1 450 49
80 2 911

31

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ (Мэргэжлийн)

81

1 907 58
82 2 917

47

83

3 448 37
84 4 453

27

МАРКЕТИНГ (Мэргэжлийн)

85

1 895 46

86

2 883

35

87 3 451

26

МАРКЕТИНГ (Судалгааны)

88

1 920 59
ХУДАЛДАА (Судалгааны)
89 1 447

32

ГАДААД ХУДАЛДАА, ГААЛИЙН УДИРДЛАГА (Мэргэжлийн)

90

1 878 64
91 2 431

48

92

3 938 46
93 4 942

42

94

5 436 41
95 6 905

38

МЕНЕЖМЕНТ (Мэргэжлийн)

96

1 443 57
97 2 882

56

98

3 884 47
99 4 890

42

100

5 940 42
101 6 888

41

102

7 896 39
103 8 941

32

МЕНЕЖМЕНТ (Судалгааны)

104

1 424 38
105 2 449

24

 

 

2017-2018 оны хичээлийн намрын улирлын магистрын элсэлтийн шалгалтын 1 дүгээр шатанд тэнцсэн хүмүүсийн анхааралд:

 

Магистрын элсэлтийн шалгалтын  2 дугаар шат /мэргэжлийн ярилцлага/ 2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 15 цагаас дараах хуваарийн дагуу явагдана.

Үүнд:

  1. Санхүү –  хичээлийн 4-р байрны 208 тоот
  2. Нягтлан бодох бүртгэл – хичээлийн 4-р байрны 308 тоот
  3. Маркетинг, Худалдаа – хичээлийн 4-р байрны 210 тоот
  4. Менежмент – хичээлийн 4-р байрны 216 тоот

 

Шалгалтанд ирэхдээ бакалаврын дипломын хуулбараа авч ирнэ үү.

 

 СУРГАЛТЫН АЛБА