ОЮУТАН СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХЫГ УРЬЖ БАЙНА

miamiuni

 

miamiuni2

 

miamiuni3