Төлбөр төлөх данс

Сургалтын төлбөр төлөх дансны дугаар:
  • Хаан банк – 5041123756
  • Голомт банк – 8115006330