Захирал

Док. Ц.Болормаа, МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн захирал, ШУС-ийн НУС-ын Эдийн засгийн тэнхимийн профессор