Дэд захирал

Док. М.Должин, МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн дэд захирал, Менежментийн тэнхимийн профессор