Эрдмийн зөвлөл

 1. Эрдмийн зөвлөлийн дарга: Док. Ц.Болормаа, Бизнесийн сургуулийн захирал
 2. Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичиг: Док. Н.Тунгалаг, НББ-ийн тэнхимийн профессор
 3. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:
 • ШУ-ны док. Д.Моломжамц, НББ-ийн тэнхимийн профессор
 • ШУ-ны док. Р.Энхбат, Санхүүгийн тэнхимийн профессор
 • Док. Н.Сонинтамир, Менежментийн тэнхимийн профессор
 • Док. Ц.Цэцэгмаа, Менежментийн тэнхимийн профессор
 • Док. М.Должин, Менежментийн тэнхимийн профессор
 • Док. Ч.Энхбаяр, Санхүүгийн тэнхимийн профессор
 • Док. Г.Алтанзаяа, НББ-ийн тэнхимийн профессор
 • Док. Б.Даваасүрэн, Маркетинг-Худалдааны тэнхимийн профессор
 • Док. Н.Батнасан, Маркетинг-Худалдааны тэнхимийн профессор
 • Док. Н.Отгонсайхан, Маркетинг-Худалдааны тэнхимийн профессор