Захиргааны зөвлөл

  • Док. Ц.Болормаа, Бизнесийн сургуулийн захирал
  • Док. М.Должин, Бизнесийн сургуулийн дэд захирал
  • Док. Б.Даваасүрэн, Бизнесийн сургуулийн Сургалтын албаны эрхлэгч
  • Док. Л.Наранчимэг, НББ-ийн тэнхимийн эрхлэгч
  • Док. Д.Сувдаа, Санхүүгийн тэнхимийн эрхлэгч
  • Док. Н.Батдэлгэр, Менежментийн тэнхимийн эрхлэгч
  • Док. Н.Отгонсайхан, Маркетинг-Худалдааны тэнхимийн эрхлэгч