Хөтөлбөрийн хороо

 1. Хөтөлбөрийн хорооны дарга: Док. Ц.Болормаа, Бизнесийн сургуулийн захирал
 2. Хөтөлбөрийн хорооны нарийн бичиг: Док. Б.Даваасүрэн, Бизнесийн сургуулийн Сургалтын албаны эрхлэгч
 1. Хөтөлбөрийн хорооны гишүүд:
 • Док. Л.Наранчимэг, НББ-ийн эрхлэгч
 • Док. Д.Сувдаа, Санхүүгийн тэнхимийн эрхлэгч
 • Док. Н.Батдэлгэр, Менежментийн тэнхимийн эрхлэгч
 • Док. Н.Отгонсайхан, Маркетинг-Худалдааны тэнхимийн эрхлэгч
 • Док. М.Билэгсайхан, Менежментийн тэнхимийн дэд профессор
 • Док. С.Бурмаа, Маркетинг-Худалдааны тэнхимийн дэд профессор
 • Док. Ч.Энхбаяр, Санхүүгийн тэнхимийн профессор (Эрдмийн зөвлөлийн төлөөлөл)
 • Ц.Баянмөнх, Говьхангай ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, (Төгсөгчдийн төлөөлөл)
 • А.Ганхуяг, MCS Холдинг ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал (Ажил олгогчийн төлөөлөл)