Маркетинг-Худалдааны тэнхим

 • Док. Н.Отгонсайхан, Тэнхимийн эрхлэгч, профессор
 • Док. Я.Отгонсүрэн, Зөвлөх профессор
 • Док. Н.Батнасан, Профессор
 • Док. С.Бурмаа, Дэд профессор
 • Док. Г.Мөнхбаясгалан, Дэд профессор
 • Док. Ө.Номинцэцэг, Ахлах багш
 • Док. Ж.Тунгалаг, Ахлах багш
 • Л.Бурмаа, Зөвлөх ахлах багш
 • Д.Нарантуяа, Зөвлөх ахлах багш
 • Ц.Ганцэцэг, Ахлах багш
 • Д.Энхболд, Ахлах багш
 • Ц.Цолмон, Ахлах багш
 • Ч.Батбаатар, Багш
 • Б.Угтахжаргал, Багш
 • Д.Нарандалай, Багш
 • Р.Шарбанди, Багш
 • Ш.Ууганбаяр, Тэнхимийн туслах ажилтан