Санхүүгийн тэнхим

 • Док. Д.Сувдаа, Тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор
 • ШУ-ны док. Р.Энхбат, Профессор
 • Док. Д.Дуламсүрэн, Зөвлөх профессор
 • Док. Л.Оюун, Зөвлөх дэд профессор
 • Док. О.Телеу, Зөвлөх дэд профессор
 • Док. Ч.Энхбаяр, Профессор
 • Док. П.Оюунбилэг, Дэд профессор
 • Док. В.Данаасүрэн, Дэд профессор
 • Док. Г.Бурмаа, Дэд профессор
 • Док. Ч.Алтаннар, Дэд профессор
 • Док. С.Ариунаа, Ахлах багш
 • Док. А.Ганзориг, Ахлах багш
 • Док. А.Энхбат, Ахлах багш
 • Док. Д.Оюунцэцэг, Ахлах багш
 • Н.Баттүшиг, Ахлах багш
 • Н.Батжаргал, Ахлах багш
 • П.Баянсан, Ахлах багш
 • Ө.Гэрэлт-Од, Ахлах багш
 • Н.Баянтөр, Багш
 • Э.Жавхлан, Багш
 • Б.Жавхланцогт, Багш
 • Т.Мөнхзаяа, Багш
 • Д.Одбилэг, Багш
 • Г.Отгонсүрэн, Багш
 • Д.Энхтүвшин, Багш
 • Г.Гүнбилэг, Багш
 • Д.Ганчимэг, Тэнхимийн туслах ажилтан
 • Р.Ононцэцэг, Тэнхимийн туслах ажилтан