Бизнес консалтинг төв

  • Д.Үүрдмандах, Менежер
  • Н.Батсүх, Мэргэжилтэн
  • Г.Нарангэрэл, Мэргэжилтэн