МУИС Хэвлэх үйлдвэр

  1. Р.Мягмарсүрэн, Дарга
  2. Б.Өсөхбаяр, Хэвлэгч
  3. М.Билгүүн, Дизайнер
  4. Ч.Сайнжаргал, Хэвлэгч
  5. Д.Наранцэцэг, Хэвлэгч
  6. Н.Билгүүн, Хэвлэгч