Маркетинг-Худалдааны тэнхим

Багшийн нэр

Судалгааны чиглэл

1

Док. Н.Отгонсайхан
 • Олон улсын худалдааны бодлого: Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр, гаалийн тариф

2

Док. Я.Отгонсүрэн
 • Макро маркетингийн удирдлагын асуудлууд
 • Бизнесийн зах зээлийн маркетингийн удирдлага
 • Үйлчилгээний зах зээлийн маркетингийн асуудлууд

3

Док. Н.Батнасан
 • Худалдааны бодлого
 • Салбар хоорондын тэнцэл
 • Хүний хөгжил

4

Док. Б.Даваасүрэн
 • Макро ба стратегийн маркетингийн удирдлага, судалгааны асуудлууд
 • Хэрэглэгчийн зах зээлийн маркетингийн удирдлага
 • Брэндийн удирдлага
 • Олон улсын бизнес, маркетингийн асуудал
 • Аялал жуулчлалын маркетинг

5

Док. С.Бурмаа
 • Макро ба стратегийн маркетингийн асуудлууд
 • Маркетингийн сувгийн удирдлагын асуудлууд
 • Зар сурталчилгаа ба олон нийтийн харлцааны маркетингийн асуудлууд
 • Төрийн үйлчилгээний маркетингийн асуудлууд

6

Док. Г.Мөнхбаясгалан
 • Хуваарилалтын суваг
 • Дотоод худалдааны бодлого, зохицуулалт

7

Док. Ө.Номинцэцэг
 • Олон улсын худалдаа
 • Бүс нутгийн худалдаа
 • Интеграци, хөрөнгө оруулалт

8

Док. Ж.Тунгалаг
 • Зүүн хойд Азийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
 • Хүнсний аюулгүй байдал

9

Ц.Цолмон
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдаа
 • Олон улсын эдийн засаг, бизнес
 • Олон улсын маркетинг, гадаад зах зээл

10

Р.Шарбанди
 • Шилжих үнэ
 • Худалдаа
 • Олон улсын бизнес

11

Д.Нарандалай
 • Олон улсын бизнес
 • Гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалт

12

Ц.Ганцэцэг
 • Маркетингийн удирдлага, судалгааны асуудлууд
 • Үйлчилгээний зах зээлийн маркетингийн удирдлага
 • Зар сурталчилгаа ба олон нийтийн харлцааны маркетингийн удирдлага
 • Кластерын хөгжлийн асуудал

13

Д.Энхболд
 • Реклам сурталчилгаа болон урлаг судлал

14

Ч.Батбаатар
 • Маркетингийн удирдлага, судалгааны асуудлууд
 • Бүтээгдэхүүн ба брэндийн удирдлага
 • Интернэт маркетингийн орчин үеийн шийдвэрлэх асуудлууд

15

Б.Угтахжаргал
 • Олон улсын маркетингийн удирдлагын асуудлууд
 • Нэгдмэл маркетингийн удирдлага
 • Нийгмийн хариуцлага ба нийгмийн маркетингийн асуудлууд