Менежментийн тэнхим

Багшийн нэр

Судалгааны чиглэл

 1 Док. Н.Батдэлгэр
 • Тогтвортой мал аж ахуй, малчны ур чадварын үнэлгээ
 • Хөдөө аж ахуйн бизнес менежментийн асуудал
 2 Док. Н.Сонинтамир
 • Төлөвлөлтийн арга зүй
 • Стратегийн шинжилгээ
 • Хүний нөөцийн удирдлага
 • Стратегийн хэрэгжүүлэлтийн механизмууд (хяналт, зохион байгуулалтын бүтэц, соёл, манлайлал)
 3 Док. Ц.Цэцэгмаа
 • Хүний нөөцийн удирдлага, хөгжил
 • Жижиг бизнесийн менежмент ба хөгжил
 • Хөдөлмөрийн нөөцийн ашиглалт
 4 Док. Д.Чимгээ
 • Менежментийн мэдээллийн систем.
 • E засаглал
 • E бизнес
 • ERP
 • Бизнес интележенси
 5 Док. Ч.Ундрам
 • Стратегийн менежмент
 • Төслийн менежмент
 • Уул уурхайн эдийн засаг, бизнесийн менежмент
 • Симуляци загварчилал, оптимизаци
 • Өрсөлдөөний экономикс
 6 Док. Б.Болор
 • Хүний нөөцийн удирдлага
 • Хөдөлмөрийн эдийн засаг
 7 Док. Г.Цэрэн
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Бизнес төлөвлөлтийн асуудал
 • Компанийн нийгмийн хариуцлага
 8 Док. М.Билэгсайхан
 • Рекреацийн газарзүй
 • Зочлох үйлчилгээний менежмент
 9 Док. Б.Шүрэнцэцэг
 • Хүний нөөцийн сургалт хөгжлийн асуудал
 • Байгууллагын хөгжил өөрчлөлтийн асуудал
 10 Док. Д.Энх-Отгон
 • Инновацийн менежмент
 • Бизнес төлөвлөлтийн асуудал
 11 Док. З.Алтанчимэг
 • Хүний нөөцийн удирдлага
 • Байгууллагын менежмент
 12 С.Алтанцоож
 • Зочлох үйлчилгээний чанар
 13 Д.Алтанчимэг
 • Нийгмийн ажлын менежмент
 • Өөрчлөлтийн удирдлага
 • Инновацийн менежмент
 14 Б.Лхамцэдэн
 • Үйлчилгээний ажилтны сэтгэл ханамж ба үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн харилцан хамаарал
 15 Т.Бадамцэцэг
 • Монголын зочид буудлын түүх
 16 Э.Цоморлиг
 • Эко аялал жуулчлал
 • Эвент менежмент
 • Бүс нутгийн даацын менежмент
 17 Ж.Сарантуяа
 • Бизнесийн харилцаа
 • Нийгмийн салбарын менежмент
 18 Б.Атарцэцэг
 • Бүтээмж, чанарын удирдлагын асуудал
 • Мэдлэгийн менежментийн онол, арга зүйн асуудал
 19 С.Санасэр
 • Компанийн засаглал
 • Олон улсын бизнес менежмент
 20 Ш.Цэрэндулам
 • Бүтээмжийн менежмент
 21 Ш.Энхтуул
 • Мэдлэгийн менежмент
 • Эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар
 • Логистикийн асуудал
 22 Д.Батцэцэг
 • Байгууллагын өөрчлөлтийн удирдлага
 • Хүний нөөцийн удирдлага
 23 Г.Баярцэцэг
 • Үйлдвэрийн газрын нөөцийн удирдлага