Бүртгэлийн дугаар Овог нэр Шалгалтын нийт оноо
1 1747972 Чимид Даваасүрэн 94
2 1747873 Бүрэн Болор 91
3 1646174 Батхүү Батмөнх 83
4 Далхжав Батцэцэг 82
5 Пүрэвжал Оюунтуяа 80
6 Ганболд Болормаа 78
7 1747535 Мөнхжаргал Энхсүрэн 76
8 1747603 Даваажав Лхагвасүрэн 55
9 1747605 Сэдбазар Мажигханд 50
10 1747746 Эрдэнэцэцэг Лхагвасүрэн 0
11 1749082 Нямсүрэн Янжинпагма 0