2017 оны 9 сарын 04 өдөр

Шифр

Шалгалтын дүн

1

69 29

2

98 25
3 79

24

4

88 24
5 71

23

6

82 23
7 78

22

8

99 21
9 96

20

10

97 20
11 66

19

12

67 19
13 72

19

14

73 19
15 92

19

16

95 19
17 70

17

18

84 17
19 90

17

20

100 17
21 58

16

22

76 16
23 77

16

24

61 15
25 63

15

26

85 15
27 89

15

28 93

15

2017-2018 оны хичээлийн намрын улирлын Нөхцөлт /бэлтгэл/ магистрын элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн хүмүүсийн анхааралд

 

Элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн доорх нэр бүхий хүмүүс 2017 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 09:00 -15:00 цагийн хооронд Сургалтын албанд доорх бичиг баримттай ирж бүртгүүлнэ үү.

Үүнд:

  1. Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
  2. Өмнөх бакалаврын боловсролын диплом, хуулбарын хамт
  3. Анкет /СА-с авах/
  4. Гэрээ /СА-с авах/
  5. 1 хувь зураг

  СУРГАЛТЫН АЛБА