НҮБ-ын Дэлхийн Аялал Жуулчлалын Байгууллага /UNWTO/, Нидерландын импортыг дэмжих сангийн дэмжлэгтэйгээр БОАЖНХЯ, Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төв, МУИС-ын Бизнесийн суруультай хамтран ажилгүй иргэдэд зориулсан “Аялал жуулчлалын оффис менежер” бэлтгэх сургалт эхлэх гэж байна.

Сургалт 2016-01-18-аас МУИС-ын Бизнесийн сургуулийн хичээлийн VII байр 211 тоотод эхэлнэ.