60 онооноос дээш Шалгалтын оноо авсан бол тэнцсэнд тооцно.

Тэнцсэн хүмүүс 2017 оны 01 дүгээр сарын 23,24-ны өдрийн    10:00 – 17:00 цагийн хооронд Сургалтын албанд доорх бичиг баримттай ирж бүртгүүлнэ үү.

Үүнд:

  1. Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
  2. Өмнөх бакалаврын диплом эх хувиар болон хуулбарын хамт /Докторт элссэн бол магистрын диплом авчрах/
  3. 1 хувь цээж зураг
  4. Анкет /Энд дарж татах/
  5. Суралцагчтай байгуулах гэрээ 2 хувь /СА-ны гадаа байгаа тавиураас авах/

 

 

 

СУРГАЛТЫН АЛБА