Элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн доорх нэр бүхий хүмүүс 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 09:00 -16:00 цагийн хооронд Сургалтын албанд доорх бичиг баримттай ирж бүртгүүлнэ үү.

Үүнд:

  1. Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
  2. Өмнөх бакалаврын боловсролын диплом, хуулбарын хамт
  3. Анкет /СА-с авах/
  4. Гэрээ /СА-с авах/
  5. 1 хувь зураг

2017 оны 9 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 17:40 цагаас хичээлийн 4-р байрны 221 тоотод “ЧИГЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ”тай тул хүрэлцэн ирнэ үү.

 

СУРГАЛТЫН АЛБА

Бизнесийн сургуулийн магистрийн  хөтөлбөрийн элсэлтийн шалгалтанд тэнцссэн хүмүүс

2017.09.07

Шифр Нийт оноо

САНХҮҮ, БАНК, ДААТГАЛ (Мэргэжлийн)

1

1 426 89.5
2 2 928

86.3

3

3 933 85.0
4 4 927

80.3

5

5 445 79.7
6 6 936

77.5

7

7 521 67.0
8 8 429

75.3

9

9 908 75.3
10 10 438

74.0

11

11 948 72.0
12 12 433

72.0

13

13 437 70.7
14 14 901

67.3

15

15 910 67.0
16 16 432

66.0

17

17 430 64.3
18 18 902

64.0

19

19 439 63.7
20 20 929

63.0

21

21 912 62.7
22 22 935

61.0

23

23 440 60.7
24 24 913

60.0

25

25 434 60.0
26 26 899

60

САНХҮҮ, БАНК, ДААТГАЛ (Судалгааны)

27 1 425

73.7

28

2 949 66.5
29 3 897

60.0

30

4 931 60

МАРКЕТИНГ (Мэргэжлийн)

31

1 891 87
32 2 895

80

33

3 883 69
34 4 451

60

МАРКЕТИНГ (Судалгааны)

35 1 920

79

ГАДААД ХУДАЛДАА, ГААЛИЙН УДИРДЛАГА (Мэргэжлийн)

36 1 878

92

37

2 431 76
38 3 938

74

39

4 942 70
40 5 436

69

41

6 447 60

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ (Мэргэжлийн)

42

1 904 96
43 2 442

95

44

3 945 87
45 4 891

83

46

5 937 83
47 6 523

82

48

7 934 80
49 8 427

79

50

9 926 77
51 10 924

76

52

11 435 75
53 12 887

75

54

13 900 75
55 14 906

72

56

15 925 71
57 16 889

70

58

17 947 70
59 18 885

69

60

19 944 69
61 20 881

68

62

21 886 64
63 22 893

62

64

23 520 61
65 24 428

60

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ (Судалгааны)

66 1 446

85

67

2 450 78
68 3 911

60

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ (Мэргэжлийн)

69 1 907

95

70

2 917 84
71 3 943

78

72

4 448 74
73 5 453

64

74

6 950 60

МЕНЕЖМЕНТ (Мэргэжлийн)

75

1 443 85
76 2 882

84

77

3 884 75
78 4 890

70

79

5 940 70
80 6 888

69

81

7 896 67
82 8 452

66

83

9 941 60

МЕНЕЖМЕНТ (Судалгааны)

84

1 424 74
85 2 449

60