МУИС-ИЙН ОЮУТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙН СУДАЛГАА

МУИС-ийн оюутны үйлчилгээний өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох,улмаар оюутанд хүрсэн үйлчилгээг бий болгох санал зөвлөмжийг авахад энэхүү судалгааны зорилго оршино.
Оюутны үйлчилгээ нь таны ЭДЛЭХ ЭРХТЭЙ холбоотой нэн чухал асуудал тул судалгаандаа идэвхтэй оролцоно гэдэгт итгэж байна.

Энд дарж судалгааг бөглөнө үү.