Гааль татварын ерөнхий газрын дарга С. Пүрэв 2016 оны 05 сарын 09-ны 12.40 цагаас хичээлийн IV байрны 221 тоотод
Татварын онол, мөн чанар сэдвээр багш, оюутнуудад нээлттэй ярилцлага хийх тул өргөнөөр оролцоно уу.
 
 
 
Сургалтын алба
350277