Тэнхимүүд

image-text

Маркетинг худалдааны тэнхим

Бакалаврын түвшинд маркетинг, олон улсын худалдаа, худалдаа, гаалийн мэргэжлээр 500 гаруй оюутан, магистр, докторын түвшинд 100 орчим суралцагч суралцаж байна

Дэлгэрэнгүй
image-text

Менежментийн тэнхим

Бизнесийн менежментийн дотоодын хөтөлбөрүүдээс гадна Англи улсын NCC боловсролын байгууллагатай хамтарсан бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
image-text

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Монгол улсын шинжлэх ухаан, дээд боловсролын тогтолцоонд тэргүүлэх үүрэгтэй эрдэм оюуны төв байхын төлөө хөтөлбөрийн багш нар тэмүүлдэг

Дэлгэрэнгүй
image-text

Санхүүгийн тэнхим

1990-ээд оны эхнээс улс төр эдийн засаг нийгмийн шилжилттэй холбоотойгоор жишигт нэн ойртсон хөтөлбөрөөр сургалт явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Back to top