Мэргэжлийн хөтөлбөр сонголтын тухай Сургалтын албанаас уулзалт ярилцлага хийх тул Ерөнхий суурийн 1-р түвшин болон хөтөлбөр сонголт хийгээгүй үлдсэн 2-р түвшний оюутнууд 2017 оны 3-р сарын 15ны өдрийн 16:00-17:00, 17:00-17:40 цагуудын аль нэгэнд хичээлийн 4-р байрны лекцийн заал 221 тоотод хүрэлцэн ирнэ үү.

 

 

Сургалтын алба 2017.03.09

Утас 350277