“Зээл ба Өр”-ийн эдийн засгийн агуулга, нэр томъёоны талаар санал солилцох хэлэлцүүлэг- онолын семинар 12 сарын 7нд болох бөгөөд сонирхсон багш, оюутнууд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

pic1

 

pic2