• Док. Ч.Энхбаяр, Бизнесийн сургуулийн захирал
  • Док. Н.Батдэлгэр, Бизнес консалтинг төвийн захиарл
  • Док. Л.Наранчимэг, НББ-ийн тэнхимийн эрхлэгч
  • Док. Д.Сувдаа, Санхүүгийн тэнхимийн эрхлэгч
  • Док. Энх-Отгон, Менежментийн тэнхимийн эрхлэгч
  • Док. С.Бурмаа, Маркетинг-Худалдааны тэнхимийн эрхлэгч
Close Menu
mnMongolian
en_USEnglish mnMongolian