Холбоо барих

Email:

Утас:

Өрөө: МУИС, Хичээлийн IV байр,  303a тоот

Бүтээлийн нэр, хамтран зохиогч

Хэвлэгдсэн он, хэвлэлийн компани

Хэвлэлийн хуудас

Тайлбар

БНМАУ-ын Чихэр боовны үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийн бүртгэл шинжилгээг боловсронгуй болгох

1979 он

3.5

дэд докторын зэрэг горилсон диссертаци

Монгол Улсын бизнесийн болон ашгийн бус байгууллагын бүртгэл тайлагнал аудитын тогтолцооны өнөөгийн байдал, ойрын төлөв

2002 он

10

Нэгэн сэдэвт бүтээл

Дэд эрдэмтний зэрэг горилсон бүтээлийн хураангуй

1980 он

1.5

Албан ажлын хэрэгцээнд

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

Аж үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн шинжилгээний иж бүрэн бодлого

МУИС-ийн хэвлэл 1973 он

2.5

 

Балансын шинжилгээний аргачлал /Архи пивоны комбинатын жишээн дээр/

ХХҮЯ -ны хэвлэх үйлдвэр 1980 он

0.5

 

Эдийн засгийн шинжилгээний онолын үндэс/лекцийн материал/

МУИС-ийн хэвлэл 1984 онд

2.5

 

Эдийн засгийн шинжилгээний бодлогын хураамж, аргачлал /суралцах материал/

ДТДБХ- ны хэвлэх үйлдвэрт 1987 он

11.2

 

Зах зээлийн үеийн нягтлан бодох бүртгэл

Хэвлэлийн “Есөн эрдэнэ” үйлдвэр 1992 он

5.7

 

Хөрөнгө оруулалтын төслийн Шинжилгээ

МУИС -ийн хэвлэл 1995 он

4.0

 

Санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэл

“Шувуун саарал” 1995 он

7.5

 

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ (хураангуй)

“Зэл хэвлэл” 1999 он

6.0

 

Санхүүгийн бүртгэлийн гарын авлага

“Мөнхийн үсэг” 1999 он

14.0

 

Зардал ба удирдлагын бүртгэлийн гарын авлага

“Мөнхийн үсэг” 1999 он

21.0

 

“Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ” нээлттэй хичээлийн цуврал

МУИС-ийн хэвлэл 2000 он

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санхүүгийн тайлан бэлтгэх үзэл баримтлал, зарчим

ЭЗС-ийн ЭШБ-ын цуврал

6.0

 

“Санхүүгийн тайлан бэлтгэх үзэл баримтлал” АRС-ийн төслийн тайлан

МУИС. АRC-д

8.0

 

УБТЗ-ын үйл ажиллагааны зардлын ангилал, өртөг тооцох аргачилал

УБТЗ-ын хэвлэл

2005 он

5.3

 

Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ (Бодлого, дасгалын хураамж)

Улаанбаатар

2006 он

7.0

 

“Монгол Улс зах зээлд” номын VIII бүлэг

2007 он

4.0

 

“Олон улсын үнэлгээний стандарт-2007” номыг орчуулж, хянан найруулсан

2008 он

25.0

 

“Санхүүгийн бүртгэл” сурах бичгийн VI ба XXIII бүлэг

2009 он

4,7

 

Шинжлэх ухааны цуврал -108 боть (№34) “Нягтлан бодох бүртгэийн хөгжлийн төлөв байдал” бүлэг

2010 он

3,0

 

ХБНГУ-ын Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний тогтолцоо,эрх зүйн орчины туршлага

2010 он

4

 

Санхүү-эдийн засгийн шинжилгээний гарын авлага, бодлого дасгалын хураамж

201 1

14,4

 

Үнэлгээний Олон улсын стандарт-2011 номыг орчуулж хянан найруулсан (140 хуудас)

2012 он

9,0

 

Санхүү- эдийн засгийн  шинжилгээний сургалтын гарын авлага. Бодлого дасгалын хураамж (2 дахь хэвлэл-166 хуудас)

2013 он

10

 

Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ (Бодлого, дасгалын хураамж-2 дахь хэвлэл)

2014 он

10

 

“Хөрөнгийн үнэлгээний үндэс” – номын Орлогын хандлага бүлэг- (75 хуудас)- ийг бичиж, номыг хянаж найруулсан

2014 он

4,5

 

Санхүү- Эдийн засгийн шинжилгээний сургалтын гарын авлага. Бодлого дасгалын хураамж. /Шинэчилж, сайжруулсан 3 дахь хэвлэл. 180 хуудас

2017 он

11,2

 

“Development of Accounting Practices in Mongolia” нэг сэдэвт бүтээл “The Routledge Handbook of Accounting in Asia” номны 4-р бүлэг болох “Accounting Development in Asian Emerging Economies”-ны бүлэгт хэвлэгдсэн болно.

2017 он

1

 

СЭЗШ- ний хичээлээр “Оюутны бие даан гүйцэтгэх ажил” (Удирдамж, даалгавар, аргачлал)

2017 он

4,7

 

Т.Жааваа “Удирдлагын бүртгэлийн үндсэн асуудлууд”

ТИС-ийн “Туяа” 1993 он

3.5

 

Н.Агваан “Шинэчлэгдсэн Нягтлан бодох бүртгэл”

УБТЗ-ын хэвлэл 1995 он

7

 

Т. Жааваа “Санхүү, өртөг, удирдлагын бүртгэл “

УБ 1998 он

10

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын стандарт /англи хэлнээс/

УБ 1998 он

30

Хамтарсан

Н.Агваан “Худалдаа нийтийн хоолны Нягтлан бодох бүртгэл”

УБ 2000 он

25

 

С.Эрдэнэ “Байгууллагын санхүүгийн удирдлага”

УБ 2000 он

15

 

Дональд Е. Киесо нарын “Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл” II боть

УБ 2000 он

48

Хамтарсан

С. Баатар “Хөрөнгө оруулалтын менежмент”

УБ 2000 он

10

 

“Эдийн засаг, онол практик” сэтгүүлийн 2002 оны дугаар 5

МУИС-ийн ЭЗС. 2002 он

6,5

 

Санхүүгийн тайлагналын Олон Улсын (2003 он) стандарт

2004 он

5.0

 

Н. Агваан “Нягтлан бодох бүртгэл”

2004 он

15.0

 

Ц. Баянмөнх “Зардал, удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл I дэвтэр

2005 он

10.0

 

“Олон Улсын Үнэлгээний стандарт-2005” (орчуулга)

2005 он

23.0

 

Д. Чимгээ ХОТШ-г Ехсе1 программ дээр гүйцэтгэх нь

2005 он

8.0

 

Ц. Гунгаанямбуу “Санхүүгийн бүртгэл, шинжилгээ, аудит

2007 он

11

 

Ц. Баянмөнх “Зардал удирдлагын бүртгэл II дэвтэр

2008 он

15.3

 

С. Дуламсүрэн “Санхүүгийн тайлагналын дотоод хяналт” гарын авлага

2009 он

5.0

 

Л. Наранчимэг “Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний онол арга зүйн асуудал”

Нэгэн сэдэвт бүтээл 2010 он

12,0

 

Ц.Баянмөнх “Зардлын нягтлан бодох бүртгэл”

2014 он

12,0

 

Ц.Баянмөнх “Удирдлагын бүртгэл- шинжилгээ” (2 боть ном, 2 дахь хэвлэл 490 хуудас)

2014 он

18,5

 

А.Ганзориг “Эрсдэлийн удирдлага-I3

2014 он

24.0

Д.Моломжамц

Д.Нямаа “Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн онол арга зүйн асуудал (нэгэн сэдэвт бүтээл)

2015 он

15,2

 

Компанийн бондын санхүүжилтанд зэрэглэл тогтоох арга зүйн асуудал /нэгэн сэдэвт бүтээл/

2017 он

7,0

 Н.Батнасан

Өгүүллийн нэр

Сэтгүүлийн нэр

Хэвлэгдсэн огноо

ISSN дугаар, импакт фактор, хамтран зохиогч

Материалын зардлын бүртгэл, бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг

“Эдийн засгийн асуудал” сэтгүүл

1979 он

К.Ш.Дюсембаев

Эдийн засгийн шинжилгээний хичээлийн заах арга зүйн асуудал

ЭШ-ний бичиг

1980 он

 

Ашигт ажиллагааны үзүүлэлт, түүнийг шинжлэх арга зүйг боловсронгуй болгоход

МУИС-ийн ЭШ-ний бичиг

1980 №1

 

Өөрийн өртгийн төлөвлөгөөний биелэлтийг шинжлэхэд

ЭЗА сэтгүүл,

1980 оны №2

 

Хүчин зүйлийн шинжилгээний сонгодог арга

“Санхүү,зээл бүртгэл , сэтгүүл “

1983 оны № 2

Т.Жааваа

Фонд өгөмжийг хүчин зүйлээр шинжлэх нь

ЭЗА сэтгүүл,

 

1984 оны № 3

Д.Балчинпүрэв

Ашигт ажиллагааны үзүүлэлт нь эдийн засгийн категори бөгөөд шинжилгээний объект болох нь /Орос хэл дээр/

МУИС-ийн ЭШБ.

1984 оны №4

Д.Балчинпүрэв

Үйлдвэрлэлийн үр ашгийн үзүүлэлтүүдийг шинжлэх арга зүйн асуудлууд

Эрхүүгийн УАААДС-н Мэдээлэл бичиг

1986 он

 

“Эдийн засгийн шинжилгээний зохион байгуулалт, үр нөлөөг дээшлүүлье”.

СЗБ сэтгүүл

1989 оны №4

Л.Мөнх-Очир

“Эдийн засгийн шинжилгээний орчин үеийн асуудалд” /БНМАУ-ын жишээн дээр/

Москвагийн их сургуулийн Мэдээлэл сэтгүүл

1996 он

 

НББ-ийн мэдээллийн системийг шинэчлэх асуудалд

СЗБ-ийн мэдээлэл

1991 он

Ц.Гунгаанямбуу

Т.Жааваа

НББ-ийн системийг шинэчлэх нэгэн хувилбар

ШУТ-ийн Мэдээлэл

1991 он

 

Үйлдвэр-компанийн санхүүгийн тайланг шинжлэх арга зүй

МУИС-ийн ЭШБ

1993он

 

Бүртгэл хяналтын итгэмжилсэн үйл ажиллагаа

“Ардын эрх” сонины

1995 он

Б.Аюуш

Бүртгэлийн боловсон хүчин бэлтгэх асуудал

“Та эдийн засагч” сонин

1996 он

 

Зардлын хамаарлыг судлах арга зүйн асуудал

МУИС-ийн ЭШБ

1999он №5 (149)

Н.Тунгалаг

Санхүүгийн шинжилгээний арга зүйг боловсронгуй болгох зарим асуудлууд

МУИС-ийн ЭШБ

1999он №5(149)

Д.Моломжамц

Бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын бодлогын зарим асуудал

Санхүүгийн мэдээ” сонины

2001оны №14

 

Бүтээмжийн шинжилгээний онол арга зүйн асуудал

“Санхүү бүртгэл аудит” сэтгүүл

2001 он

А. Еркеш

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт бэлтгэх үзэл баримтлал

Эдийн засаг онол, практик

2002 он №5

Т. Жааваа

Нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжлийн чиг хандлага, тулгамдсан асуудлууд

Эдийн засаг онол, практик

2002 он №6

Т. Жааваа

Бүртгэлийн тогтолцоог хөгжүүлэх зарим асуудал

Санхүүгийн мэдээ”сонин

2002 он

 

Бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын агуулгын асуудалд

“Нягтлан бодогчдын дурсамж бодрол” ном

2003 он

Л. Энх-Амгалан

Нягтлан бодогчийн боловсрол, мэргэжлийн ур чадварын асуудалд

“Даяарчлал-Нягтлан бодох бүртгэл аудит” бага хурлын эмхэтгэл

2004 он

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн онол, практик

ЭЗС-ийн ЭШБ-ийн цуврал

2005 он

Ч. Дашням

Санхүүгийн шинжилгээний шинэчлэлийн тойм, хөгжлийн хандлага

ОУ-ын хурлын эмхэтгэл.

2007 он

 

Шинжилгээний хөгжлийн тойм, чиг хандлага

МУИС-ийн ЭШБ

2007 оны № 276

 

Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн чадавхийн зарим судалгаа, дүгнэлт

“Хэрэглээний стандарт” сэтгүүл

2007 оны № 020 ба 021

Л. Оюунцэцэг

Барилгын салбарын санхүүгийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтийн систем

ЭШХ-ын эмхэтгэл

2008

Л. Наранчимэг

МУИС-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим-50 жилд

“Хэрэглээний стандарт” сэтгүүл

2008 оны №027

 

Бизнесийн салбаруудын санхүүгийн тогтвортой байдлын зэрэгцүүлсэн шинжилгээ дүгнэлт

ЭЗ-ийн онол практик

2008/19

Л. Наранчимэг

Л. Оюунцэцэг

Бизнесийн салбаруудын зэрэгцүүлсэн шинжилгээ, дүгнэлт

“Санхүү бүртгэл, аудит” сэтгүүл

2008/2

Л. Наранчимэг

Хөрөнгийн үнэлгээний үүсэл хөгжил, тулгамдсан асуудал

Хурлын эмхэтгэл

2010 он

 

Монгол улсад Нягтлан бодох бүртгэлийг үүсгэн хөгжүүлэхэд Гавъяат багш агсан Ч.Түмэнгийн гүйцэтгэсэн үүрэг

100 жилийн ойд зориулсан хурлын эмхэтгэл

2011 он

 

Үнэлгээний стандартчиллын Олон улсын чиг хандлага Үндэсний стандартын асуудал

Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл

2011 он

Н. Тунгапаг

Монгол Улсад Хөрөнгийн үнэлгээний хөгжил, цаашдын чиг хандлага

Бүртгэл-санхүү эдийн засгийн албаны ажилтаны V зөвлөгөөн эмхэтгэл

2011 он

Д. Нацагдорж

Бизнесийн үнэлгээний тулгамдсан асуудал

“Аудитын байгууллага-15 жилд” эмхэтгэл-2012 Хэрэглээний стандарт сэтгүүлд -2013 он

2012, 2013

П.Баянсан

Хувьцаат компаниудын санхүүгийн төлөв байдлын зарим судалгаа

Эдийн засаг. Бизнесийн судалгааны хурал- эмхэтгэл

2013 он

Л.Наранчимэг

Монгол улсын Үнэлгээний хөгжил, өнөөгийн зарим тулгамдсан асуудал

Солонгос-Монголын хөрөнгийн үнэлгээний тогтолцоо- эмхэтгэл

2013 он

Л. Мөнх-Очир

Хөрөнгийн болон бизнес үнэлгээний тулгамдсан асуудал цуврал

Өмчийн үнэлгээний тулгамдсан асууудал

2014 он

П.Баянсан

Уул уурхайн компаниудын санхүүгийн төлөв байдлын шинжилгээ дүгнэлт

Уул уурхай түшиглэсэн эдийн засаг дахь удирдлага бизнесийн хөгжил-эмхэтгэл

2014

Л.Наранчимэг

Компанийн тогтвортой байдлыг үнэлэх асуудал

ОХУ-ын Улс түмний найрамдлын их сургууль. ОУ-ын хурлын эмхэтгэл-

2014 он

Л.Наранчимэг

Монгол улсын ААНБ-ын санхүүгийн өнөөгийн төлөв байдлын шинжилгээ дүгнэлт

“Бизнес ба инноваци” сэтгүүл 

2015 он №03

Л.Наранчимэг

Манай улсын хөрөнгийн үнэлгээний хөгжил, шийдвэрлэх зарим асуудал

“Хөрөнгийн үнэлгээ” сэтгүүл

2015 он №01

Л.Мөнх-Очир

Групп компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний арга зүйн асуудал

“Бизнес ба инноваци” сэтгүүл 

2016 он №04

Д.Нямаа

Даатгалын компаниудын санхүүгийн төлөв байдлын харьцуулсан шинжилгээ

“Бизнес ба инноваци” сэтгүүл 

2016 он №04

Н.Дамдиндорж

Г. Цогтбилэг

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн өсөлт, түүнийг хангах арга зам

“Монголын хүн амын сэтгүүл”

2016 оны 11-р сар №26

Л.Наранчимэг

“Компанийн бондын зээлжих зэрэглэлийг тогтоох арга зүйн асуудал”

“Бизнес ба инноваци” сэтгүүл 

2017 он 3-р сар  №07

Т.Лагнай

ААНБ-ын өнөөгийн төлөв байдлын шинжилгээ, дүгнэлт

“Нягтлан бодох бүртгэлийн онол, практик”

2018 оны 3-р сар №4

Л.Наранчимэг

Бүртгэл- шинжилгээний хөгжил төлөвшилд МУИС- ийн тэнхим багш нарын гүйцэтгэсэн үүрэг

“Нягтлан бодох бүртгэлийн онол, практик”

 

2018 оны 5-р сар

Л.Наранчимэг

Ашигт ажиллагааны түвшин

Эдийн засаг сонин

1979 .№10

 

Эдийн засгийн толь .Эдийн засгийн тооцоонд суралцъя

Залуучуудын үнэн сонин

1979,1980 он

Хамтран

Судалгааны үр дүнгээс /тэргүүн бичлэгийн оны шагнал хүртсэн/

Санхүү бүртгэл сэтгүүл

1983 оны № 4

 

Эргэлтийн хөрөнгийн эргэцийн шинжилгээ

ЭЗБ сэтгүүл

1983 оны №12

 

Үйлдвэрлэлийн жигд ажиллагааны шинжилгээ

ЭЗБ сэтгүүл

1984 оны №4

Ц. Гунгаанямбуу

Хөдөлмөрийн бүтээмжийг тооцох аргачлал

ЭЗБ сэтгүүл

1983 оны №7

Л.Мөнх -Очир

МУИС-д Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэсэн түүх (1960-2002)

Санхүүгийн мэдээ”

сонинд

2002 он

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн болон ахмад багш нарын дурсамж танилцуулга

Өдрийн сонин

2002 он

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн салбар, ЭЗС- ийн 60 жилд

Өдрийн сонин

2007 он

 

Нягтлан бодох бүртгэл бол бизнесийн хэл (Тэнхимийн 50 жилийн ойд)

Өдрийн сонин

2008 он

 

Нягглан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэж ирсэн түүхэн замнал

Тэнхимийн 50 жилийн ойн эмхэтгэл

2008

 

Монгол Улсын бизнесийн салбарын өнөөгийн байдал, санхүүгийн хямралыг даван туулах нь

“Зууны мэдээ” сонинд ярилцлага

2008 он

 

Бүртгэл аудитын өнөөгийн тулгамдсан асуудал

“Мэргэшсэн нягтлан бодогч”сонин

2009 он

 

Манай зочин (Намтарчилсан ярилцлага)

“Мэргэшсэн нягтлан бодогч”сэтгүүл

2011 он

 

Миний мэдэх профессор

Л.Дамбадорж ….

“Мэргэшсэн нягтлан бодогч”сэтгүүл

2012 он

 

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ бол удирдлагын чухал хэрэгсэл (дурсамж намтар)

“Нягтлан бодох бүртгэл, аудит”сэтгүүл

2015 он №11

 

Л.Дондог бол салбартаа танигдсан эрдэмтэн, манлайлан зохион байгуулагч

Л.Дондог ба түүний нөхөд ном

2016 он

 

Илтгэлийн нэр

Хурлын нэр

Огноо

Хамтарсан

Гүйлгээний зардал, түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлийг математик статистикийн аргаар шинжлэх арга зүй

ШУА-ийн ЭЗХ, МУИС-ийн хамтарсан хурал

1973 он

 

Материаллаг урамшууллын фондуудын ашиглалтын үр ашгийг шинжлэх арга зүй

МУИС-ийн хуралд

1976 он

 

Аж үйлдвэрийн газрын ашигт ажиллагаанд нөлөөлөх хүчин зүйлийг шинжлэх арга зүйн асуудалд

МУИС ба ШУА-ийн ЭЗХ-ийн хамтарсан хурал

1977 он

 

Түүхий эд материалын зардлын бүртгэл, бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийн капькуляцийг боловсронгуй болгох нь

МУИС-ийн хуралд

1978 он

 

Ашигт ажиллагаанд бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийн нөлөөлийг шинжлэх арга зүй

МУИС-ийн хуралд

1979 он

 

Үр ашгийн үзүүлэлтийг тогтоох , шинжлэх арга зүй

МУИС-ийн хуралд

1981 он

 

Арвилан хэмнэлт, нөөц бололцоог дайчлахад судалгааны ажлыг чиглүүлье

ХҮЯ, ТЭХҮЯ-ны хамтарсан хурал

1982 он

Т.Жааваа

Түлш ,шатахуун, уур усыг хэмнэлттэй зарцуулах нь өөрийн өртгийг хямдруулах үндсэн нөхцөл мөн

Мөн хуралд /судалгааны материалаар/

1982 он

 

Материал багтаамжийн үзүүлэлтийг хүчин зүйлээр судлах арга

ШУА-ийн ЭЗХ.МУИС-ийн хамтарсан хуралд

1984 он

 

Үр ашгийн шинжилгээний орчин үеийн аргууд

Эрхүүгийн УАААДС-д

1986 он

 

БНМАУ дахь судалгаа, шинжилгээний ажлын зохион байгуулалтын өвөрмөц онцлогууд

Москвагийн их сургуульд

1987 он

 

Дансны жагсаалт бол бүртгэлийн арга зүй, зохион байгуулалтын үндэс мөн.

МУИС ба СЯ-ны хурал

1991 он

 

Санхүүгийн шинжилгээний арга зүйн зарим асуудал

ИДС-ийн багш нарын хамтарсан хуралд

1993 он

 

Бүртгэлийн шинэ тогтолдоог телөвшүүлэх асуудал

МНБ-ын улсын зөвлөлгөөн

1996 он

 

Бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэх асуудал

“Бүртгэлийн чадавхийг хөгжүүлэх”

1998 он

 

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний асуудалд

ИДС-иудын хамтарсан хурал

1998 он

 

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний зохион байгуулалт, судалгааны дүн

ИДС-ийн хамтарсан хурал

1999 он

Д. Моломжамц

Бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын агуулга технологийн шинэчилэлт

ИДС-ийн хамтарсан хурал

2000 он

 

Бүтээмжийн шинжилгээний онол арга зүй, судалгааны дүнгээс

ИДС-ийн хамтарсан хурал

2000 он

А. Еркеш

Бүртгэл аудитын тогтолцоог хөгжүүлэх чиглэл, арга зам

ЭЗС-ийн ЭШ-ний хуралд

1999 он

Т. Жааваа

Нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжлийн чиг хандлага, өнөөгийн зорилт

СЭЗ-ийн албаны

80 жилд зориулсан ЭШ-ний хурал

2001 он

Т. Жааваа

Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт, цаашдын зорилт

БСШУЯ-ны онол практикийн бага хурал

2001 он

 

Бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэх шаталсан хөтөлбөрийн агуулга

ИДС-ийн багш нарын ЭШ-ний хурал

2001 он

 

Аудитын компаниудын рейтингийн судалгаа дүгнэлт

ИДС-ийн багш нарын хурал

2003 он

Л. Мөнх-Очир

Нягтлан бодогчийн боловсрол, мэргэжлийн ур чадварын асуудалд

“Даяарчлалын үеийн бүртгэл- аудит” сэдэвт бага хурал (ММНБИ)

2004

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр бэлтгэх хөттөлбөрийн харьцуулсан судалгаа, цаашдын төлөв

БУС-иудын зөвлөгөөн

2005 он

 

Санхүүгийн шинжилгээний шинэчилэлт, санхүүгийн чадавхийн судалгаа, дүгнэлт

ИДС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал.

2006 он

Л. Оюунцэцэг

Монгол Улсын бизнесийн нэгжүүдийн хөгжлийн өнөөгийн байдлын судалгаа дүгнэлт

Төв Азийн шилжилтийн эдийн засагтай орнуудад тулгарч буй асуудал сэдэв ОУ-ын хурал

 

 

ИДС-ийн Нягглан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөрүүдийн зэрэгцүүлсэн судалгаа, дүгнэлт

СЯ, ММНБИ, ИДС-ийн хамтарсан зөвлөгөөн

2007

А. Өнөржаргал

Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний онол арга зүйн асуудал

ИДС-иудын хамтарсан хурал

2008. V

Л. Наранчяимэг

Бизнесийн салбаруудын сүүлийн 5 жилийн харьцуулсан судалгаа дүгнэлт

ЭЗС-ийн хурал

2008 он

Л. Оюунцэцэг

Монгол Улсад Хөрөнгийн үнэлгээний ажлын удирдлага, зохион байгуулалтын хөгжил

“НИММ-Аудит” ХХК-ийн 10 жилийн ойд зориулсан ЭШХурал

2009 он

 

Газрын үнэлгээний мэдээллийн хангамжийн асуудал

Төслийн хурал

2009

 

Санхүүгийн тогтвортой байдлын судалгаа, дүгнэлт

ЭЗС-ийн ОУ-ын хурал

2009 он

Л. Наранчимэг

Үнэлгээний мэдээллийн систем, ашиглалтын асуудал

Санхүүгийн кадастр төсөл-

2010

 

Хөрөнгийн үнэлгээний хөгжлийн тулгамдсан асуудал

ЭШ-ний хурал

2010

 

Гавъяат багш агсан Ч.Түмэнгийн Монгол улсад Нягтлан бодох бүртгэлийг үүсгэн хөгжүүлэхэд гүйцэтгэсэн үүрэг

” Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын стандартчилал” сэдэвт эрдэм-шинжилгээний хурал

2011 он

 

Монгол улсад Үнэлгээний үйл ажиллагааны хөгжил, цаашдын төлөв хандлага

Улсын зөвлөгөөний салбар хуралдаанд

2011 он

Д. Нацагдорж

Бизнесийн үнэлгээний тулгамдсан асуудал

Аудитын байгуул-лага-15 жилд сэдэвт хуралд

2013 он

П.Баянсан

Хувьцаат компаниудын төлөв байдлын судалгаа

МУИС ба Эрхүүгийн ЭЗА-ийн хамтарсан хуралд

2013 он

Л.Наранчимэг

МУ-ын үнэлгээний хөгжил, өнөөгийн тулгамдсан асуудал

БНСУ-ын Сөүл хот

2013 он

Л.Мөнх-Очир

Хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээний зарим асуудал

Өмчийн үнэлгээний тулгамдсан асуудал сэдэвт хурал-

2014

П.Баянсан

Уул уурхайн компаниудын санхүүгийн төлөв байдлын судалгаа дүгнэлт

Уул уурхай түшиглэсэн эдийн засаг, хөгжил сэдэвт олон улсын хурал-

2014 он

Л.Наранчимэг

Компанийн тогтвортой байдлыг үнэлэх асуудал

ОХУ-ын Улс түмний найрамдлын Их сургууль ОУ-ын хурал-

2014

Л.Наранчимэг

Биет бус хөрөнгө, Оюуны өмчийн үнэлгээний асуудал

ШУТСан. ШУТИС, МУИС- ийн хамтарсан хурал-

2014

Л.Мөнх-Очир

Монгол улсын хөрөнгийн үнэлгээний хөгжил, тулгамдсан асуудал

ОУ-ын хурал УБ хот

2015 он

 

Газрын үнэлгээний эрх зүйн зохицуулалт

Нотариатын байгууллагын 90 жидийн ойн хурал

2015 он

Л.Мөнх-Очир

Даатгалын компаниудын санхүүгийн төлөв байдлын харьцуулсан шинжилгээ дүгнэлт

ИДС-иудын хамтарсан хурлын эмхэтгэл

2016 он

Н.Дамдиндорж

“Монголын зах зээлд бондын зэрэглэл тогтоох арга зүйн асуудал” сэдвээр аман илтгэл

ОХУ-ын Санкт-Петербургийн их сургуульд хурлын эмхэтгэл

2017 он

Т.Лагнай

“Монголын ААНБ-ын санхүүгийн өнөөгийн байдлын судалгаа дүгнэлт”

“Мандах бүртгэл”-ДС- ийн зохион байгуулсан ОУ-ын хурал

(эмхэтгэл-2017 он)

Л.Наранчимэг

Нэр

Захиалагч, хамтран гүйцэтгэсэн

Огноо

“Бизнесийн болон ашгийн бус байгууллагын бүртгэл-тайлагнал аудитын тогтолцоо” төслийн тайлан

СЭЗЯаманд

2002 он

Close Menu
mnMongolian
en_USEnglish mnMongolian