Холбоо барих

Email:

Утас:

Өрөө: МУИС, Хичээлийн IV байр 408 тоот

Нэг сэдэвт бүтээл

Бүтээлийн нэр, хамтран зохиогч

Хэвлэгдсэн он, хэвлэлийн компани

Хэвлэлийн хуудас

Тайлбар

“Компанийн бондын санхүүжилтэд зээлжих зэрэглэл тогтоох арга зүйн зарим асуудал”

2016

 

 

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого дасгалын хураамж”

2000он Соёмбо пресс хэвлэлийн газар

 

 

Удирдлагын бүртгэлийн гарын авлага

2002он Сэлэнгэ пресс хэвлэлийн газар

 

 

Удирдлагын бүртгэл

2009 он Бит Пресс хэвлэлийн газар

 

хамтран зохиосон сурах бичиг

Бүртгэлийн мэдээллийн систем

2014 он МУИС-н хэвлэх үйлдвэр

 

хамтран зохиосон сурах бичиг

Өгүүллийн нэр

Сэтгүүлийн нэр

Хэвлэгдсэн огноо

ISSN дугаар, импакт фактор, хамтран зохиогч

Бизнесийн байгууллагын төлбөрийн чадварыг тодорхойлох балансын арга

Нягтлан бодох бүртгэл-Аудит сэтгүүл

2013

 

Бондын санхүүжилттэй компанийг үнэлэх арга зүйн асуудалд”

Нягтлан бодох бүртгэл-Аудит сэтгүүл

2013

 

Компанийн бондын санхүүжилт ба өнөөгийн тулгамдаж буй асуудал

Нягтлан бодох бүртгэл-Аудит сэтгүүл

2015

 

Emergence and Development of Credit Ratings in Bond-funded Companies of  Mongolia

International journal of Management сэтгүүл

2015

 

Монголын компаниудын бондын санхүүжилт, үүсэл хөгжил

НББ-н тулгамдсан асуудлууд, хөгжлийн чиг хандлага-2015 олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл

2015

 

Монгол улсын компанийн бондын зах зээлийн өнөөгийн байдал, хөгжүүлэх арга замууд

Хэрэглээний стандарт  сэтгүүл

2015

 

Бондоор санхүүжсэн компанийн төлбөрийн чадварын үнэлгээний зарим асуудал

Хөрөнгийн үнэлгээ сэтгүүл

2016

 

Компанийн бондын зээлжих зэрэглэл тооцох аргазүйн зарим асуудал

НББ-Аудит сэтгүүл

2016

 

Компанийн бондын зээлжих зэрэглэлийн аргазүйн асуудал

Хөрөнгийн үнэлгээ сэтгүүл

2016

 

Компанийн бондын зэрэглэл, түүнийг тооцох аргазүйн зарим асуудалд

Бизнес ба инноваци сэтгүүл

2017

 

Emergence and Development of Credit Ratings in Bond-funded Companies of  Mongolia

Korea International Accounting Association

2015

 

Emergence and Development of Credit Ratings in Bond-funded Companies of  Mongolia

The Korean Academy for Trade Credit Insurance

2015

 

Emergence and Development of Credit Ratings in Bond-funded Companies of  Mongolia

Korean Business Education Association

2015

 

Current situation of the corporate bond market of Mongolia and proposed solutions to the challenges

Korea International Accounting Association

2015

 

Некоторые вопросы методики установления кредитных рейтингов бондов компаний

Санкт Петербургийн Эдийн засаг менежментийн их сургуулийн нэрэмжит Олон Улсын Эрдэм Шинжилгээний хурлын эмхтгэл

2016

 

“Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд тулгамдаж буй зарим асуудал”

Бизнес ба инноваци

2017

 

“Current situation of the corporate bond market of Mongolia and proposed solutions to the challenges”

НББ- ийн онол практик

2017

 

Close Menu
mnMongolian
en_USEnglish mnMongolian