Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь агентлаг үүсгэн байгуулагдсаны 15 жилийн хүрээнд Өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажпыг эрчимжүүлэх, дэмжин урамшуулах, бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг санаачилга, эрэлхийллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор эрх зүй, эдийн засгийн чиглэлээр суралцаж буюу их, дээд сургуулийн оюутнуудын дунд илтгэлийн уралдаан зохион байгуулах гэж байна.