Хөтөлбөрийн танилцуулга

           

Элсэлтийн өмнөх боловсролын түвшин
Суралцах хугацаа
Бакалавр
1,5-2 жил

Индекс:Е04

Холбоо барих

Хаяг: МУИС-ийн хичээлийн IV байр, 300 тоот

Утас: 77307730-4117