Бизнесийн суруулийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Овог нэр Албан тушаал
1 Ч.Энхбаяр (дарга) Профессор
2 Н.Батдэлгэр (НБД) Дэд профессор
3 Н.Батнасан (гишүүн) Профессор
4 Б.Даваасүрэн (гишүүн) Профессор
5 Д.Моломжамц (гишүүн) Профессор
6 Л.Наранчимэг (гишүүн) Профессор
7 Н.Сонинтамир (гишүүн) Профессор
8 Д.Чимгээ (гишүүн) Профессор
9 Г.Бурмаа (гишүүн) Профессор
10 П.Оюунбилэг (гишүүн) Дэд профессор
11 Д.Нямаа (гишүүн) Дэд профессор
11 Д.Энх-Отгон (гишүүн) Дэд профессор
12 Н.Тунгалаг (гишүүн) Дэд профессор