Манлайлагчийг бэлтгэх, Менежментийн суурь судалгаандаа тэргүүлэгч байна.