Бизнесийн сургуулийн 2-р түвшний оюутнуудтай 2014-2015 оны хичээлийн жилд эллсэн Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журамыг танилцуулах уулзалт  2015 оны 12-р сарын 02 ны 17.40 цаг 18.30 цагуудад 2 удаа зохион байгуулах тул хичээлийн 5-р байрны 605 тоот зааланд хүрэлцэн ирнэ үү.

 

Жич: Тус заалны суудлын тооноос хамаарч 2 удаа зохион байгуулж байгааг анхаарна уу.

 

Бизнесийн сургуулийн  Сургалтын алба