2015-2016 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд “Төгсөх хүсэлт” гаргасан бакалаврын 4-р түвшний оюутнуудтай 2016 оны 4 дүгээр сарын 01-ны өдөр хичээлийн 4-р байрны 221 тоотод Сургалтын албанаас уулзалт хийнэ.

17:40 цагаас хуучнаар ЭЗС-д элссэн хөтөлбөрийн оюутнууд

/СЭЗ, БЭЗНББ, ДЭЗ, СММЗ, ЭЗМ, Маркетинг, ОУХ, Татвар, Банк, Менежмент, Санхүү, НББ/

18:40 цагаас Хуучнаар Худалдааны сургуульд элссэн хөтөлбөрийн оюутнууд

/Худалдааны менежмент, ОУХ, Нябо мэдээлэл зүй, Нябо хяналт шалгалт, Үйлдвэрлэлийн менежмент, ЗБЗГМ, Реклам сурталчилгааны менежмент, Бизнесийн сэтгэл зүй, НББ/

Хоцролгүй ирэхийг анхааруулъя.

 

Сургалтын алба