2015.09.26

Код

Тестийн оноо Шалгалтын оноо

499

72 94

495

64

90

475

48

84

505

48

84

503

48

84

458

44 80
476 44

80

479

44 80
487 44

80

467

44 80
486 40

76

488

40 76
497 40

76

506

40 76
482 40

76

481

40 76
492 40

76

457

36 72
464 36

72

466

36 72
491 36

72

500

36 72
502 36

72

489

36 72
490 36

72

485

36 72
460 32

68

471

32 68
477 32

68

480

32 68
484 32

68

469

32 68
493 32

68

470

28 60
478 28

60

473

28 60
504 28

60

462

24

501

24
483

20

498

20

468

20
474

20

494

20
496

20

459

16
461

16

472

16
507

16

465

0
463

0

 

ЗАРЛАЛ

Бизнесийн сургуулийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн Бакалаврын эчнээ хөтөлбөрийн элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчид 2015 оны 9-р сарын 28,29-ны өдрүүдийн 10:00 -17:00 цагийн хооронд   СА-д дараах бичиг баримтын хамт бүртгүүлнэ үү.

Үүнд:

  1. Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
  2. Өмнөх бакалаврын диплом хуулбарын хамт
  3. Шинээр элсэгчийн анкет бөглөх / СА-с авах/

 

Сургалтын алба

Утас: 11350277, 77307730 – 4104, 4105,4106