МУИС-д хэрхэн элсэх талаар видео танилцуулга болон зааврыг хүргэж байна.

 

“Монгол Улсын Их Сургуульд 2015 оны бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам”2015 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хурлаар шинэчлэгдсэн батлагдсан билээ. Журмыг эндээс үзнэ үү.

Элсэлтийг орон даяар цахим хэлбэрээр явуулах бөгөөд бүртгэлийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл http://burtgel.num.edu.mn болон www.num.edu.mn цахим хуудсанд байршина.

МУИС 2015-2016 хичээлийн жилийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэлийг 2015 оны 4-р сарын 27-ноос эхлэн http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явуулна. Та Боловсролын үнэлгээний төвийн системд ханддаг бүртгэлийн дугаар, нууц үгээрээ нэвтэрч бүртгүүлнэ үү.

Тайлбар: Бүртгүүлэгч таны өгсөн элсэлтийн ерөнхий шалгалтаас “Суурь” шалгалтад нэг хичээл, “Дагалдах” шалгалтад нэг хичээлийг тооцно. Мөн “Суурь” шалгалтад тооцуулсан хичээлийг “Дагалдах” шалгалтад тооцуулах боломжгүйг анхаарна уу. Хөтөлбөрүүдтэй эндээс танилцаарай.