2015-2016 оны хичээлийн жилийн өвлийн улиралд  шинээр элсэгчдэд зориулсан чиглүүлэх сургалт болох тул магистрант, докторантууд идэвхтэй хамрагдана уу.

Хэзээ Цаг

Хаана

Бэлтгэл магистр

2016.01.29

14.00

Хичээлийн IV-221

Үндсэн магистр

2016.01.29

15.00

Хичээлийн IV-221

Доктор

2016.01.29

16.00

Хичээлийн IV-201

Жич: Бизнесийн сургуулийн магистрант, докторантын нэгдсэн Facebook (БС, Магистрант, Докторант) групп-д нэгдэн орно уу.

Сургалтын алба

Утас-350277