2015-2016 оны хичээлийн жилийн өвлийн улиралд төгсөх оюутнууд энэ улирлын 10 дахь 7 хоногтоо багтаан /11 сарын 6-ны дотор/ СиСи системээр төгсөх хүсэлтээ гаргана уу.

(СиСи-дээ нэвтрэн ‘ТӨГСӨХ’ дээр дармагц хүсэлт илгээгдэнэ)

Хүсэлт гаргаагүй тохиолдолд төгсөх боломжгүйг анхаараарай.

 

Сургалтын алба