• 06.16 өдөр 11.30-аас МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн төгсөгч нарт диплом гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа эхэлнэ. Хөтлөгч нээлтийн үйл ажиллагааг нээнэ.
  • 12:00 МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч док.проф.Ч.Энхбаяр нийт төгсөгчдөд хандаж үг хэлнэ.
  • 12:10 МУИС-н Бизнесийн сургуулийн профессор Д.Дуламсүрэн нийт төгсөгчдөд зориулан үг хэлнэ.
  • 12:20 Шагнал гардуулах ёслол
  • 12:30 Дуучин Дэрмээ хонхны баярын дуу дуулна.
  • 12:35 Шилдэг төгсөгчийн төлөөлөл үг хэлнэ.
  • 12:40 Төгсөгч нарт диплом гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа эхэлнэ.