Шифр Шалгалтын оноо
1 495 90
2 499 75
3 504 75
4 493 70
5 503 70
6 500 70
7 510 65
8 509 65
9 514 65
10 513 60
11 501 60
12 507 55
13 494 55
14 511 45
15 497 40
16 512 40
17 506 40
18 498 35
19 508 35
20 502 15
21 496 0

Шилжилтийн шалгалт өгсөн оюутнуудын анхааралд:

60 онооноос дээш Шалгалтын оноо авсан бол тэнцсэнд тооцно.

Тэнцсэн хүмүүс 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн    14:00 – 17:00 цагийн хооронд Сургалтын албанд доорх бичиг баримттай ирж бүртгүүлнэ үү.

Үүнд:

  1. Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
  2. ЭЕШ-ийн батламж Эх хувиар
  3. Ерөнхий боловсролын гэрчилгээ эх хувиар
  4. Өмнө нь суралцаж байсан сургуулийн тодорхойлолт, дүнгийн тодорхойлолт албан ёсны тамга тэмдэг, гарын үсэгтэй

 

 СУРГАЛТЫН АЛБА