МАГИСТР:

Хэзээ: 2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ны 09:30 цагаас

Хаана: МУИС-ийн 1-р байрны дугуй зааланд

БАКАЛАВР:

Хэзээ: 2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ны 14:00 цагаас

Хаана: МУИС-ийн 4-р байрны 221 тоотод /лекцийн зааланд/