2019 оны ажлын үр дүнгээр амжилттай ажилласан багш, ажилтнуудаа МУИС-ийн Хүндэт жуух бичиг, МУИС-ийн баярын бичгээр; МУИС-ийн Бизнесийн сургуулиас 2019 онд сургалт, судалгааны чанарыг сайжруулахад мэргэжлийн багш нарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн дэмжиж амжилттай ажиллан шилдэгээр шалгарсан  Менежментийн тэнхим, “Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс” хичээлийн хамтлаг болон олон улсын болон үндэсний хэмжээний мэргэжлийн уралдаан тэмцээн, улсын олимпиадуудад оюутнуудаа бэлтгэн амжилттай оролцуулсан баг, хамт олондоо шагналыг гардууллаа.