Санхүүгийн тэнхимийн багш доктор, зөвлөх дэд профессор Л.Оюун АНУ-ын ОУХА-ийн зүгээс Хөгжлийн Шийдэл ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй REACH төслийн хүрээнд зохион байгуулсан Жижиг дунд бизнесийн санхүүжилтийг дэмжих нь сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих уралдаанд 1-р байр эзэллээ. Тэрээр уг төслөөс зохион байгуулж буй форумд Монгол улс дахь Жижиг, дунд бизнесүүдийн санхүүжилтэд тулгамдаж буй зарим асуудал, түүнийг шийдвэрлэх боломжууд сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлнэ.