Бизнесийн сургуульд 2014-2015 оны хичээлийн жилд элссэн Бакалаврын 2-р түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонголтын тандалт 2015 оны 11-р сарын 30-ны 17.00 цагаас 12-р сарын 03-ны 23.59 цаг хүртэл СиСи системээр явагдана.

 

Бизнесийн сургуулийн  Сургалтын алба