Бакалаврын оройн хөтөлбөрийн элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс 2017 оны 08 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14:00 -17:00 цагийн хооронд Сургалтын албанд доорх бичиг баримттай ирж бүртгүүлнэ үү.

Үүнд:
1. Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
2. Өмнөх бакалаврын боловсролын дипломын эх хувь болон хуулбарын хамт
3. Гэрээ 2 хувь (Сургалтын албанаас авах)
4. Бүртгэлийн анкет (Сургалтын албанаас авах)
5. Цээж зураг 2 хувь

СУРГАЛТЫН АЛБА
Утас: 7730-7730 (4106)