page-header

Бизнесийн сургууль

Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС) нь бүрэлдэхүүн 6 сургууль, орон нутаг дахь харьяаллын 2 сургууль, үндэсний статустай 3 хүрээлэн, судалгааны бусад нэгжүүдтэй, бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагч, эрдэмтэн багш, ажилчидтай Монгол улсын эрдэм оюуны томоохон төв юм.

Захирлын мэндчилгээ

image-text

Даяаршин буй ертөнц дэх мэдээлэл, техник технологийн түргэн хурдацтай хөгжилт, эдийн засгийн нээлттэй тогтолцоо зэрэг нь бизнест хэзээ хэзээнээс илүүтэй өндөр эрсдэл, хурц өрсөлдөөнийг бий болгож байна. Энэ өрсөлдөөнд зөвхөн глобаль түвшинд ажиллах мэдлэг ур чадвартай, шинэчлэгч, манлайлагч удирдагчид л бизнесийг амжилттай удирдаж чадна. Улс, нийгмийнхээ хөгжилд илүү их хувь нэмэр оруулж чадах ийм удирдагчдыг бэлтгэн гаргах нь бидний эрхэм зорилго юм.

Дэлгэрэнгүй
Магадлан итгэмжлэл

ACBSP байгууллагад 2011 онд гишүүнээр элсч, 2013 онд хөтөлбөрүүдээ магадлан итгэмжлүүлсэн

Дэлгэрэнгүй
image-text

Тэнхимүүд

image-text

Маркетинг худалдааны тэнхим

Дэлгэрэнгүй
image-text

Менежментийн тэнхим

Дэлгэрэнгүй
image-text

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Дэлгэрэнгүй
image-text

Санхүүгийн тэнхим

Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн аялал 360

Back to top