Бизнесийн газарзүйн мэдээллийн системийн хэрэглээ сэдэвт сургалт 2019 оны 5 сарын 16-ны өдөр МУИС-ийн Төв номын сан, 6 давхар 602 тоот лабораторийн өрөөнд зохион байгуулагдана.