2016 оны 01 дүгээр сарын 18 өдрийн  МУИС-ийн захирлын A/14 тоот тушаалаар батлагдсан 2015-2016 оны хичээлийн жилд элссэн Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журамын 3.1.1/б/ дагуу, Бизнесийн сургуульд 2015-2016 оны хичээлийн жилд элссэн оюутнуудын  Мэргэжлийн хөтөлбөрийн тандалт судалгаа 2016.04.13 ны 12:00 цагаас 2016.04.18-ны 23:59 цаг хүртэл SISI системээр явагдана. Оюутнууд хугацаандаа хөтөлбөр тандалтаа өгөх ёстойг анхаарна уу.

БС-ийн Сургалтын алба

Утас 350277