event1

МУИС, Бизнесийн сургуульд 2017-2018 оны хичээлийн жилд элссэн Ерөнхий суурь хөтөлбөрийн (1-р түвшний ) оюутнуудад зориулсан “Хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөг” ирэх долоо хоногт буюу 2018 оны 3 сарын 27-28-ны өдрүүдэд МУИС-ийн хичээлийн IV байранд 10:00-17:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Уг үйл ажиллагааны “Нэгдсэн арга хэмжээ” тухайн өдрүүдийн 11:00-12:40 цагт лекцийн танхим 221 тоотод болно.

Үйл ажиллагаа зорилго: Бизнесийн сургуулийн 1-р түвшний оюутнуудад зориулан мэргэжил, хөтөлбөрүүдийн онцлогийг сурталчлах, холбогдох мэдээллээр хангах, өөрийн хүсэл, зорилго, чадвартаа нийцүүлэн хариуцлагатай зөв шийдвэр гаргахад нь дэмжлэг үзүүлэх

Оюутан та хүрэлцэн ирснээр
• Сонирхсон тэнхим, хөтөлбөрийн танилуулга
• Мэргэжил, хөтөлбөртэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл
• Мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийн сургалтын төлөвлөгөө
• Хөтөлбөрийн эзэмшүүлэх мэдлэг, ур чадвар
• Ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ
• Төгсөгч, ажил олгогчдын төлөөллийн сонирхолтой яриа
• Тэнхмийн эрдэмтэн багш нартай уулзан биечилсэн зөвлөгөө мэдээлэл
• Тэнхмийн төгсөх ангийн оюутнуудын чиглүүлэг
• Өөрийн холбогдох хүссэн асуултандаа хариулт авах боломжтой.

Хугацаа Үйл ажиллагаа Тайлбар
11:00-11:05 Нээлтийн үг БС-ийн Захирал
11:05-11:20 Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим, хөтөлбөрийн танилцуулга
Тэнхмийн эрхлэгчид
11:20-11:35 Маркетинг, худалдааны тэнхим, хөтөлбөрийн танилцуулга
11:35-11:50 Менежментийн тэнхим, хөтөлбөрийн танилцуулга
11:50-12:05 Санхүүгийн тэнхим, хөтөлбөрийн танилцуулга
12:05-12:40 Тэнхмүүдийн шилдэг төгсөгчдийн ажил мэргэжлийн талаар мэдээлэл, зөвлөгөө, сонихолтой яриа

Хичээлийн IV байрны 2 болон 3 давхруудад 10:00-17:00 цагт тусгай бэлтгсэн талбайд тэнхим хөтөлбөрүүдийн эрдэмтэн багш нар оюутнуудад биечилсэн зөвлөгөө өгч холбогдох асуултуудад хариулт өгнө.

Бизнесийн Сургуулийн Хөтөлбөр Сурталчилгааны Ажлын Хэсэг