Мэргэжлийн хөтөлбөр сонголтын тандалт, судалгаа sisi системээр 2015 оны 10-р сарын 02-ны өдрийн 23.59 цаг хүртэл  явагдаж байгаа тул  энэ хугацаанд оюутнууд  судалгаанд идэвхтэй       хамрагдана уу.

 

Сургалтын алба