БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛИЙН ОУ-ИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР:

15:00 – 15:15 – Нээлт:  Бизнесийн сургуулийн захирал Ч.Энхбаяр.

15:15 – 16:35 – Бизнесийн сургуульд хэрэгжиж буй хамтарсан хөтөлбөрүүдийн танилцуулга. Хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оюундарь

16:35 – 17:15 – Эн Си Си хөтөлбөрийн азийн бүсийг хариуцсан бизнес хөгжлийн менежер Sheetal Choraria.

17:15-17:35 – Польш Монголын хамтын ажиллагаа. Польш хэлний багш Ж.Алтангэрэл

17:35-17:50 – Хэлэлцүүлэг.

PROGRAM OF THE EVENT

EVENT TITLE: Introduction international joint programs of Business School

15:00 – 15:15 – Opening remarks by Prof, Enkhbayar.Ch, Dean of Business school

15:15 – 16:35 – Joint programs of Business school, by Oyundari.B, Program officer.

16:35 – 17:15 –“NCC education” Business Development Manager for the Asian region, Sheetal Choraria,

17:15-17:35 – Poland’s cooperation with Mongolia, by Polish language teacher, Altangerel.J

17:35-17:50 – Discussion